THỜI GIAN


LỊCH

Tình bạn VIOLET

LIÊN KẾT

THƯ MỤC CỦA TRANG

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN HIỆN CÓ

  THÀNH VIÊN VIOLET

  Chào mừng quý vị đến với Hà Việt Chương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Mẫu_TT.CSTD.CS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Việt Chương (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:40' 22-05-2012
  Dung lượng: 50.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG : Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  BÁO CÁO
  THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
  ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ
  NĂM HỌC 2011-2012


  I-/ SƠ YẾU LÍ LỊCH:

  -Họ và tên Bí danh (nếu có) Nam, Nữ
  -Ngày, tháng, năm sinh:
  -Quê quán
  -Nơi thường trú
  -Đơn vị công tác:
  -Chức vụ hiện nay:
  -Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
  -Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác Đoàn thể):
  -Quá trình công tác :
  -Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:

  II-/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC :

  1-Sơ lược thành tích của đơn vị ( Nếu là Cán bộ Quản lý )

  2-Thành tích đạt được của cá nhân

  -Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

  2.1. Danh hiệu đã đạt : Tại năm đang xét phải có Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.

  -Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện công tác được giao
  -Kết quả thực hiện danh hiệu đã đạt

  2.2.Chất lượng văn hoá bộ môn:

  - Báo cáo tình hình công tác giảng dạy
  - Kết quả: + Nếu là GV MN thì ghi theo CL MN
  (ghi số lượng và tính ra tỉ lệ % ) Kênh B ; Kênh C
  Cháu ngoan ; Bé ngoan
  + Nếu GV TH-THCS (ghi số lượng và tính ra tỉ lệ % )
  Giỏi : % ; Khá : %
  Trung bình : % ; Yếu : %

  2.3. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc Quy đổi ĐDDH-GV bồi dưỡng Học sinh giỏi Tỉnh-Thi viết chữ đẹp …

  - Tên SKKN ,đạt giải gì , công nhận năm học nào, cấp công nhận
  - Tên ĐDDH, đạt giải gì , công nhận năm học nào, cấp công nhận
  - Bồi dưỡng học ,thi viết chữ đẹp ….đạt giải gì , công nhận năm học nào, cấp công nhận.
  2.4.Đánh giá chuẩn nghề nghiệp và Giáo viên dạy giỏi:

  - Thực hiện hồ sơ sổ sách theo qui định
  - Tham dự chấm chọn giáo viên dạy giỏi.
  - Kết quả: được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp nào, năm quyết định công nhận, cấp ký .
  Xếp loại chuẩn nghề nghiệp

  2.5. Xếp loại công đoàn:

  -Tham gia các hoạt động Công Đoàn.
  -Kết quả xếp loại

  2.6.Xếp loại Đảng viên:

  -Tham gia các hoạt động Chi Bộ ,hội họp
  -Kết quả xếp loại

  III-/ TÓM TẮT THÀNH TÍCH:

  SỐ
  TT
  BÁO CÁO THEO CÁC
  CHỈ TIÊU
  CHỈ TIÊU
  QUI ĐỊNH
  THỰC HIỆN
  
  1
  Danh hiệu đã đạt
  Ghi theo kết quả xếp loại Công Chức cuối năm

  
  
  2
  Chất lượng
  văn hoá
   Nếu là GV MN ghi
  Kênh B ; Kênh C
  Cháu ngoan ; Bé ngoan
  Nếu GV TH-THCS
  Giỏi : % ; Khá : % T. bình : % ; Yếu %

  
  
  3
  SKKN, ĐDDH
  + Cấp huyện : A,B,C, trở lên
  Ghi rõ năm đạt để tính ,nếu có bảo lưu ,hoặc qui đổi …
  + ĐDDH ( Tỉnh-Huyện) đạt giải ( Photo giấy chứng nhận kèm theo )

  
  
  4
  Giáo viên dạy giỏi
  +
  Đánh giá và xếp loại chuẩn nghề nghiệp
  Cấp huyện năm :
  Cấp Tỉnh năm :
  ( Photo giấy chứng nhận kèm theo )
  
  
  5
  Xếp loại
  Công đoàn
  Ghi rõ đạt loại gì CĐVXS
  ( CBĐVXS)
  Nếu chưa tham gia ghi không

  
  
  6
  Xếp loại
  Đảng viên
  Ghi rõ đạt loại gì : Đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ
  Nếu chưa vào Đảng thì ghi không

  
  
  
  IV-/ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN :

  & Năm học 2010-2011
  Được công nhận Lao động tiên tiến theo QĐ số /QĐ/UB-KT ngày / /20 của UBND huyện Phú Tân. Người ký
  & Năm học 2011-2012:
  Được công nhận Lao động tiên tiến theo QĐ số /QĐ-KT ngày / /2012 của Hiệu Trưởng trường . Người ký


  Ngày tháng năm 2012 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NGƯỜI
   
  Gửi ý kiến