THỜI GIAN


LỊCH

Tình bạn VIOLET

LIÊN KẾT

THƯ MỤC CỦA TRANG

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN HIỆN CÓ

  THÀNH VIÊN VIOLET

  Chào mừng quý vị đến với Hà Việt Chương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  23. Toán khác (làm chung, venn,...)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Việt Chương (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:28' 12-04-2015
  Dung lượng: 278.5 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  23.TOÁN KHÁC
  Bài 1:         An bán một số quả táo được một số tiền.
  Nếu An bán được thêm 10 quả táo nữa cùng số tiền trên thì giá tiền mỗi quả giảm 200 đồng.
  Nếu An bán được ít hơn 10 quả nhưng cũng được số tiền như trên thì giá tiền mỗi quả tăng 400 động.
  Hỏi An  đã bán được bao nhiêu quả táo và giá tiền một quả là bao nhiêu?

  Gọi a là số quả táo; b là giá tiền mỗi quả táo; số tiền là a.b
  Ta có  (giảm 10 quả)    (a-10) x (b+400) =  a.b + 400a -10b -4000               (1)
             (thêm 10 quả)    (a+10) x (b-200) =   a.b -200a + 10b -2000              (2)
  2 lần số tiền quả táo:              2a.b +200a -6000              (cộng (1) và (2))
  2 lần số tiền quả táo chính bằng 2ab.
  Vậy   200a – 6000 = 0  hay  200a = 6000
  =>  a = 6000 : 200 = 30 (quả táo)
  Từ (1)     ab + 400a -10b -4000 = a.b 
  =>     400a = 10b + 4000   =>  40a = b + 400
  b = 40a – 400 = 40 x 300 – 400 = 800 (đồng)
  Bài 2:         Cho 3 số có tổng bằng 162,5. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân với 3 và số thứ ba nhân với 2 ta được 3 tích bằng nhau. Vậy số thứ nhất là...? Số thứ 1 bằng 1/4 = 3/12 của TÍCH Số thứ 2 bằng 1/3 = 4/12 của TÍCH Số thứ 3 bằng 1/2 = 6/12 của TÍCH Hay nói cách khác: Số thứ 1 có 3 phần, số thứ 2 có 4 phần, số thứ 3 có 6 phần. Tổng số phần bằng nhau:  3+4+6= 13 (phần) Số thứ nhất là:   162,5 : 13 x 3 = 37,5. Bài 3:         Cho 3 số A,B,C biết khi lấy 2 trong 3 số cộng lại với nhau thì được kết quả lần lượt là: 126,140,158. Hãy tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất trong 3 số đó? 2 lần tổng của A;B;C  126+140+158= 424 Tổng A+B+;C = 424 : 2 = 212 Số lớn nhất:  212 – 126 = 86 Số bé nhất:  212 – 158 = 54
  Bài 4:         Bạn Nga mua 1 quyển sách, 3 quyển vở và 5 cái bút thì phải trả 20 000 đồng. Mua 1 quyển sách, 4 quyển vở và 7 cái bút thì phải trả 25 000 đồng. Hãy tính giá tiền của mỗi loại ?
                                                                              (Một bài toán có nhiều đáp số)
  Gọi  s: sách ; v: vở ; b: bút. 1 s  +  3 v    +   5 b   =20 000 đ    (1) 1 s  +  4 v    +   7 b   =25 000 đ    (2) Lấy (2) trừ (1): 1v     +    2b    =   5 000 đ      (giá 1 bút  < 2500 (đ))   (đk 1) nhân 2 ta được:  2v  +  4b  = 10 000 (đ) Bớt 2v  và 4b ở 1. Ta lại được: 1s    +  1v     +   1b    =   10 000 đ        (đk 2) Với 2 điều kiện như trên bạn chọn giá 1 cây bút (< 2500 đ) sẽ tính được giá của sách và vở. Tất cả đều đúng theo yêu cầu đề bài.
  Ví dụ cây bút giá 500 đồng, theo (đk 1) thì 1v + (500 x 2 ) = 5 000 (đ) =>  1 quyển vở giá: 5000 – 1000 = 4000 (đ) Giá tiền 1 quyển sách: 10 000 – (4000 + 500) = 5 500 (đ)  Kiểm lại: 1s+1v+1b=5500+4000+500=10000 (đ) Và 1 s      +  3 v    +   5 b     = 20 000 (đ) 5500 + 4000x3 + 500x5 = 20 000 (đ)
  Bài 5:         Một trường có 434 học sinh. biết rằng tổng của 2/5 học sinh nam và 3/4 học sinh nữ là 238. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?
  Ta có :    số nam + số nữ = 434  HS     (1)               2/5 số  nam +  3/4 số nữ =  238 HS  (2) Nhân (2) với 5/2 cho cả 2 vế, ta được:          số nam +  15/8 số nũ = 595 HS   (3) Lấy (
   
  Gửi ý kiến