THỜI GIAN


LỊCH

Tình bạn VIOLET

LIÊN KẾT

THƯ MỤC CỦA TRANG

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN HIỆN CÓ

  THÀNH VIÊN VIOLET

  Chào mừng quý vị đến với Hà Việt Chương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  17. Tính tuổi _ Tính ngày

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Việt Chương (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:25' 12-04-2015
  Dung lượng: 309.5 KB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 0 người
  17.TÍNH TUỔI _ TÍNH NGÀY
  Bài 1:           Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay? Ta xem: Tuổi em hiện nay:       |____________| Tuổi anh hiện nay:      |____________|___| Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay. Tuổi em:          |________|……| Tuổi anh:         |________|____|……|                                       …2 phần… Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần. Tuổi em hiện nay:       |____|____|____| Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay. Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần) Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi) Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi) Bài 2:         Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Biết sau 20 năm nữa tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi 2 mẹ con hiện nay?
  Tuổi con          |___|…20 n...| Tuổi mẹ           |___|___|___|___|…20 n...| Ta thấy 20 năm ứng với 2 phần. Tuổi con hiện nay:   20 : 2 = 10 (tuổi) Tuổi mẹ hiện nay:  10 x 4 = 40 (tuổi) Bài 3:         Hiện nay tổng số tuổi An, Bình Chi kém cô giáo là 12 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi của ba bạn bằng cô giáo? Một năm thì mỗi người tăng 1 tuổi nên An, Bình và Chi tăng 3 tuổi và cô giáo tăng 1 tuổi. Mỗi năm tuổi của 3 bạn sẽ cô cô giáo   3 – 1 = 2 (tuổi) Tổng số tuổi của 3 bạn sẽ bằng tuổi cô giáo sau:  12 : 2 = 6 năm.
  Bài 4:         Hiện nay tuổi anh hơn 2 lần tuổi em là 2 tuổi. Biết đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai anh em là 36 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay. Hiện nay Tuổi anh:  |__________|__________|…2t…| Tuổi em:   |__________| Tuổi em bằng tuổi anh hiện nay: Tuổi anh:  |__________|__________|…2t…|__________|…2t…| Tuổi em:   |__________|__________|…2t…|                                         Tổng  36 tuổi Xem tuổi em hiện nay là 1 phần thì lúc này tuổi anh có 3 phần và 4 tuổi, tuổi em có 2 phần và 2 tuổi: Tổng số phần bằng nhau: 3 + 2 = 5 (phần) Tuổi em hiện nay: (36 – 4 – 2) : 5 = 6 (tuổi) Tuổi anh hiện nay: 6 x 2 + 2 = 14 (tuổi) Đáp số:  14 tuổi
  Bài 5:  (tính ngày)         Cho biết ngày 23 tháng 4 năm 2013 là Thứ Ba. Hãy cho biết ngày 01 tháng 6 năm 2020 là thứ mấy? 
  Theo quy luật nếu cộng 7 vào ngày hiện tại ta được ngày cùng thứ hay hiệu chia hết cho 7 thì cùng thứ. Năm 2013 không kể 23/4/2013 thì còn:  365-(31+28+31+23)= 252 Từ 2014 đến 2019 có    (2019-2014+1)x365+1=2191      (năm 2016 nhuận) Năm 2020 có: 31+29+31+30+31+1=153 Tổng số ngày từ 24/4/2013 đến 01/6/2020 có 252+2191+153=2596 Mà  2596 : 7 = 170 (dư 6) Do ngày 23/04/2013 là Thứ Ba nên ngày 01/06/2020 là ngày Thứ Hai Bài 6     10 năm trước đây, tuổi bố gấp 10 lần tuổi con ; 22 năm sau nữa thì tuổi bố sẽ gấp đôi tuổi con . Tính tuổi bố , tuổi con hiện nay ?
  Ta có sơ đồ: 10 năm trước Con:                                               |__| Bố:                                                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 22 năm sau   <......10+22  năm ......> Con:             |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Bố:               |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 10 năm trước tuổi bố gấp 10 lần tuổi con. Tuổi con 1 phần thì tuổi bố 10 phần. Bố hơn con 10 – 1 = 9 (phần). 22 năm sau, Bố gấp đôi tuổi con thì có: 9 x 2 = 18 (phần) Khoảng thời gian 10 năm trước đến 22 năm sau: 10 + 22 = 32 (năm) Hiệu số phần bằng nhau của bố: 18 – 10 = 8 (phần) Giá trị 1 phần: 32 : 8 = 4 (tuổi) Tuổi bố 10 năm trước: 4 x 10 = 40 (
   
  Gửi ý kiến