THỜI GIAN

"transparent" allowscriptaccess="never">

LỊCH

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

Tình bạn VIOLET

LIÊN KẾT

THƯ MỤC CỦA TRANG

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN HIỆN CÓ

  THÀNH VIÊN VIOLET

  Chào mừng quý vị đến với Hà Việt Chương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  QĐ chấm thi HSG 5 (11-12)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: web nhacqm
  Người gửi: Hà Việt Chương (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:01' 05-04-2012
  Dung lượng: 108.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH AN GIANG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  Số: 250 /QĐ-SGDĐT
  An Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2012
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi Tiểu học cấp tỉnh
  Năm học 2011-2012

  GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
  Căn cứ Công văn số 1195/SGDĐT-GDTH ngày 07/02/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc tổ chức thi Học sinh giỏi và thi Viết chữ đẹp Tiểu học cấp tỉnh năm học 2011-2012;
  Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nay thành lập Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2011-2012, đặt tại trường Tiểu học Châu Văn Liêm- Long Xuyên, với thành phần sau:
  (Danh sách kèm theo)
  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng chấm thi chọn HSG Tiểu học cấp tỉnh năm học 2011-2012 thực hiện theo đúng quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang.
  Thời gian làm việc của Hội đồng kể từ ngày 19/3/2012 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
  (Họp toàn thể Hội đồng lúc 8 giờ 00, ngày 22/3/2012 tại trường Tiểu học Châu Văn Liêm- Long Xuyên).
  Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Khảo thí- KĐCLGD, Giáo dục Tiểu học, Tài chính, Chánh Thanh tra Sở GDĐT và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:
  KT. GIÁM ĐỐC
  
  -UBND tỉnh An Giang;
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  
  - Như Điều 3;
  (Đã ký)
  
  - Lưu: VT, TCCB.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Lý Thanh Tú
  
    DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC CẤP TỈNH
  NĂM HỌC 2011-2012
  (Kèm theo Quyết định số 250 /QĐ-SGDĐT ngày 08/3/2012 của Sở GDĐT An Giang)

  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Đơn vị
  Nhiệm vụ HĐ
  
  1
  Ô. Ngô Đức Phi Thanh
  Phó tr. phòng
  Phòng GDTH Sở GDĐT
  Chủ tịch
  
  2
  Ô. Nguyễn Quang Minh
  Chuyên viên
  Phòng GDTH Sở GDĐT
  Phó Ch.tịch
  
  3
  Ô. Võ Thanh Tùng
  Hiệu trưởng
  Trường TH Châu Văn Liêm, LX
  Phó Ch.tịch
  
  4
  Ô. Phạm Công Hoàng
  Hiệu trưởng
  Trường TH B Vĩnh Chánh, TS
  Thư ký 1
  
  5
  B. Trần Thị Tuyết Hạnh
  Hiệu trưởng
  Trường TH B An Châu, CT
  Thư ký 2
  
  6
  Ô. Nguyễn Ánh Trăng
  CV chính
  Phòng GDTH Sở GDĐT
  GK T. Việt
  
  7
  Ô. Hồ Đăng Ba
  Chuyên viên
  Phòng GDĐT Châu Phú
  GK T. Việt
  
  8
  Ô. Nguyễn Thanh Tùng
  Hiệu trưởng
  Trường Tiểu học A Ô Long Vỹ, CP
  GK T. Việt
  
  9
  B. Dương Thị Thuỳ Hương
  Chuyên viên
  Phòng GDĐT Tịnh Biên
  GK T. Việt
  
  10
  B. Nguyễn Thị Kim Hồng
  Giáo viên
  Trường Tiểu học A Tịnh Biên, TB
  GK T. Việt
  
  11
  Ô. Nguyễn Hiền Nhân
  Hiệu trưởng
  Trường Tiểu học A Chi Lăng, TB
  GK T. Việt
  
  12
  Ô. Phạm Văn Hùng
  Phó HT
  Trường Tiểu học C An Cư, TB
  GK T. Việt
  
  13
  Ô. Trần Hữu Phước
  Chuyên viên
  Phòng GDĐT Tân Châu
  GK T. Việt
  
  14
  Ô. Trần Trinh Triết
  Phó HT
  Trường Tiểu học Long Hưng, TC
  GK T. Việt
  
  15
  B. Huỳnh Thị Mỹ Linh
  Giáo viên
  Trường Tiểu học A Phú Vĩnh, TC
  GK T. Việt
  
  16
  Ô. Nguyễn Hoàng Linh
  Giáo viên
  Trường Tiểu học B Long Thạnh, TC
  GK T. Việt
  
  17
  Ô. Nguyễn Văn
   
  Gửi ý kiến