THỜI GIAN

"transparent" allowscriptaccess="never">

LỊCH

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

Tình bạn VIOLET

LIÊN KẾT

THƯ MỤC CỦA TRANG

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN HIỆN CÓ

  THÀNH VIÊN VIOLET

  Chào mừng quý vị đến với Hà Việt Chương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  20. Thính nhanh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Việt Chương (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:07' 14-05-2017
  Dung lượng: 239.0 KB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  20.TÍNH NHANH
  Bài 1:         Tính nhanh 999999999:81-123456789:10+11111111,1         (9 chữ số 9 và 9 chữ số 1)
  Giải
  999999999:81-123456789:10+11111111,1 = 12345679    –    12345678,9 + 11111111,1       
  = 0,1 + 11111111,1
  = 11111111,2                                  

  Bài 2:
  
  Giải
  a).
  2/9 + 6/27 + 8/36 + 12/54 + 16/72 + 18/81 =
  2/9 x 6 = 4/3
  b).
  (1-2/5)x(1-2/7)x(1-2/9)x……x(1-2/99)=
  3 x 5 x 7 x ……… x 97     =     3/99
  5 x 7 x 9 x ……….x 99
  c).
  Gọi A= 1/2+1/4+1/8+1/16+…+1/1024
  Nhân A với 2:
  Ax2 = 1+1/2+1/4+1/8+……..+1/512
  Ax2 – A = 1+1/2+1/4+1/8+……..+1/512 – (1/2+1/4+1/8+1/16+…+1/512+1/1024)
  A = 1 – 1/1024 = 1023/1024
  Cách 2:
  (1-1/2)+(1/2-1/4)+………+(1/512-1/1024) =
  1 – 1/1024 = 1023/1024

  Bài 3:
  Tính tổng: 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 +.............+ 99x100
  Giải
  Gọi biểu thức trên là A, ta có :
  A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 99x100
  A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 99x100x3
  A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 99x100x(101-98)
  A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 99x100x101 - 98x99x100.
  A x 3 = 99x100x101
  A = 99x100x101 : 3
  A = 333300
  Bài 3b:
  Tính: 1x3 +2x4+3x5+ 4x6+......+ 99x101
  Giải
  1x3 +2x4 + 3x5 + 4x6 + ... + 99x101 =
  (2-1)(2+1) + (3-1)(3+1) + (4-1)(4+1) + (5-1)(5+1) + ...+ (100-1)(100+1) =
  (2x2 -1) + (3x3 – 1) + (4x4 – 1) + (5x5 – 1) + … + (100x100 – 1) =
  2x2 + 3x3 + 4x4 + 5x5 + … + 100x100 – 99 = (1)
  Mà:
  2x2 + 3x3 + 4x4 + 5x5 + … + 100x100 =
  2x(3-1) + 3x(4-1) + 4x(5-1) + 5x(6-1) + …. + 100x(101-1) =
  2x3-2 + 3x4-3 + 4x5-4 + 5x6-5 + … + 100x101-100 =
  2x3 + 3x4 + 4x5 + 5x6 + … + 100x101 – (2+3+4+5+…+100) = (2)
  Ta lại xét :
  2x3 + 3x4 + 4x5 + 5x6 + … + 100x101 =
  [2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + … + 100x101x(102-99)] : 3 =
  (2x3x4 – 1x2x3 + 3x4x5 – 2x3x4 + 4x5x6 – 3x4x5 + … + 100x101x102 – 99x100x101) : 3 =
  (100x101x102 – 1x2x3) : 3 = 343 398
  Thay kết quả 343 398 vào (2) ta được :
  343 398 – (2+100) x 99 : 2 = 338 349
  Thay kết quả 348 447 vào (1) ta được :
  338 349 – 99 = 338 250

  Bài 4:
          Tính nhanh.
          8/9 x 15/16 x 24/25 x...x 2499/2500
  Giải
  8/9 x 15/16 x 24/25 x...x 2499/2500
  = (2x4)/(3x3) x (3x5)/(4x4) x (4x6) / (5x5) x ... x (49x51) / 50x50)
  = 2x4x3x5x4x6x...x49x51 / 3x3x4x4x5x5x...x50x50 (giản ước tử và mẫu)
  = (2x51) / (3x50)
  = 17/25

  Bài 5:
          Tính nhanh:
          A = 1/1x2x3 + 1/2x3x4 + 1/3x4x5 + ... + 1/98x99x100
  Giải
   
  Gửi ý kiến